God Jul Allihopa!

jul

Baby 2007 - Det Finaste Någon kan få


baby

första tredjedelen av graviditeten är tillända
. (v13)

Barnet är nu 11 veckor gammalt och ca 65-78mm långt från huvud till stjärt. Det är färdigbildat i den mån att barnet nu bara ska växa och mogna, tills att det kan överleva utanför sin mammas kropp. Inälvorna har nu börjat förflytta sig längre in i kroppen. Barnets hals är färdigbildad och redan tillräckligt stark för att barnet ska kunna röra på huvudet.Barnet rör sig alltmer i livmodern och kan le, rynka pannan,hicka och suga på tummen.
Ögonen flyttar sig till sitt läge på framsidan av huvudet och även öronen intar sin normala position.
Barnet börjar uppfatta ljud nu.smallbaby